Dom Seniora - opieka nad osobami starszymi
Dom seniora
Opieka nad osobami starszymi 24/7
Pobyty długoterminowe dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Dom Seniora - opieka nad osobami starszymi
Dom seniora
Opieka nad osobami starszymi 24/7
Pobyty długoterminowe dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Posiadamy weryfikację oraz rekomendacje następujących instytucji nadzorujących domy seniora i placówki sprawujące opiekę nad osobami starszymi

Krzysztof Wichrowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,AS” realizuje projekt pn. „Rozwój oraz podniesie konkurencyjności P.W. „AS” Krzysztof Wichrowski poprzez zakup nowego wyposażenia.„, finansowany w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie udzielone jest w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.